Politika soukromí a využití souborů cookies na webovém serveru tourism-pl-cz.eu

Internetová stránka je vytvořena v rámci projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého příhraničí „Společné dědictví”, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko na roky 2014-2020.

Používáním webového serveru tourism-pl-cz.eu akceptujete zásady této Politiky soukromí a rovněž i regulace týkající se ochrany osobních údajů obsažené v Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Shromažďování údajů

Partneři Projektu kladou mimořádný důraz na dodržování soukromí uživatelů navštěvujících webový server tourism-pl-cz.eu. Údaje shromažďované v záznamech logů jsou využívány pouze a výhradně pro účely administrování serveru. Žádné identifikační údaje (k žádným účelům) nejsou předávány jakékoli třetí straně. V souladu s přijatou praxí většiny WWW serverů uchováváme dotazy HTTP adresované našemu serveru. Prohlížené zdroje jsou identifikovány prostřednictvím adresy URL. Informace uchovávané v souborech logů WWW serveru obsahují:

  • veřejnou IP adresu počítače, z něhož přišel dotaz,
  • čas příchodu dotazu,
  • kód odpovědi http,
  • počet bajtů vyslaných serverem,
  • informace o prohlížeči uživatele,
  • informace o chybách, k nimž došlo při realizaci transakce HTTP

Tyto údaje nejsou spojovány s konkrétními osobami prohlížejícími si webový server. Kvůli zajištění maximální kvality serveru příležitostně analyzujeme soubory s logy s cílem určit, které stránky jsou navštěvovány nejčastěji, jaké prohlížeče WWW stránek jsou používány nebo zda struktura stránky neobsahuje chyby, apod.

Shromážděné logy jsou uchovávány po dobu neurčitou jako pomocný materiál sloužící k administrování webového serveru tourism-pl-cz.eu. Informace v nich obsažené nejsou zveřejňovány nikomu kromě osob oprávněných k administrování serveru nebo sítě. Na základě souborů logů mohou být generovány statistiky nápomocné při administrování. Svodné rekapitulace v podobě těchto statistik neobsahují žádné znaky identifikující osoby navštěvující webový server.

Akceptace ustanovení této Politiky soukromí je současně vyjádřením souhlasu se zpracováním výše uvedených údajů.

Administrátorem údajů je Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (SGDGO) se sídlem na ul. Batorego 7, Raciborz, PSČ: 47-400.

Veškeré informace na téma zpracování osobních údajů lze získat kontaktem s Inspektorem ochrany údajů SGDGO (IOD) na telefonním čísle: +48 (32) 415 64 94 nebo písemně na emailové adrese: iod@euroregion-silesia.pl

Uživateli, který akceptací ustanovení Politiky soukromí souhlasil se zpracováním výše uvedených údajů, náleží právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

Údaje nebudou zpřístupněny jiným subjektům s výjimkou subjektů oprávněných na základě práva, ani nebudou převáděny do třetích zemí a mezinárodních organizací. Údaje nebudou profilovány.

Soubory cookies

Soubory cookies (tzv. „sušenky”) jsou textové soubory, které jsou uchovávány v počítači, smartphonu nebo jiném zařízení, pomocí něhož se Uživatel spojuje se serverem www.tourism-pl-cz.eu. Tyto soubory obvykle obsahují název internetové stránky, z níž pocházejí, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a také unikátní číslo.

Soubory cookies jsou používány za účelem přizpůsobit obsah internetových stránek serveru preferenci uživatele a optimalizaci využívání internetových stránek. Tyto soubory zejména umožňují rozeznat zařízení Uživatele serveru a příslušně zobrazit internetovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním potřebám. Používány jsou rovněž za účelem tvorby anonymních, agregátních statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatel používá internetové stránky, což umožňuje zdokonalovat jejich strukturu a obsah s vyloučením personální identifikace uživatele. Software sloužící standardně k prohlížení internetových stránek implicitně povoluje umístění souborů cookies na koncovém zařízení. Tato nastavení mohou být změněna tak, aby blokovala automatickou obsluhu souborů cookies v nastaveních internetového prohlížeče, nebo informovala o každém jejich zaslání na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnosti a způsobech obsluhy souborů cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (internetového prohlížeče).

Pokud nejsou cookies blokovány, znamená to souhlas s jejich používáním a záznamem do paměti zařízení.

Změny

V případě závazné změny Politiky soukromí budou zavedeny příslušné modifikace výše uvedeného záznamu.

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020