Popis projektu

Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého příhraničí  „Společné dědictví” je realizován 11 partnery z 8 regionů polsko-českého příhraničí.

Hlavním cílem projektu je zvýšit návštěvnost turistů z Polska a České republiky a také turistů z jiných zemí v polsko-českém příhraničí. Oblast, jakou projekt zaujímá, zahrnuje na polské straně vojvodství: dolnoslezské (částečně), opolské (celé vojvodství) a slezské (částečně), naopak na české straně se jedná o celé kraje: Liberecký kraj,  Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj a také Moravskoslezský kraj.

V rámci projektu byla naplánována řada rozmanitých aktivit, díky nimž chceme propagovat a informovat potenciální turististy o atraktivitách, které mohou navštívit, a o dostupnosti turistických produktů. Usilujeme o zvýšení kvality poskytovaných služeb v propagovaných objektech a o celistvější propagaci se zohledněním historické, multikulturní a přírodní specifiky této oblasti. Doufáme, že naše propagace turistických krás  polsko-českého příhraničí přispěje k delšímu pobytu lidí, kteří přijíždějí do oblasti podpory.

Prostřednictvím této internetové stránky (která je výsledkem jedné z projektových aktivit) chceme zvýšit povědomí týkající se zajímavostí polsko-českého příhraničí. Atraktivity chceme prezentovat ve čtyřech hlavních tematických skupinách: kulturní dědictví, přírodní dědictví, propagační akce a místa s možností aktivního odpočinku.

Na naší internetové stránce najdete popis dané atraktivity / objektu, jakož i nejnovější informace o nadcházejících událostech v daném regionu, a to všechno ve čtyřech jazykových verzích včetně fotografií.

Partneři projektu 

Dolnoslezská turistická organizace (Dolnośląska Organizacja Turystyczna)

Dolnoslezská turistická organizace (Dolnośląska Organizacja Turystyczna - DOT) je společností sdružující subjekty ze široce pojatého odvětví cestovního ruchu, včetně jednotky územní samosprávy. V rámci aktivit, které DOT provádí, se zabývá propagací Dolního Slezska jako regionu, jenž disponuje výbornou polohou na pomezí s Německem a Českou republikou, může se pochlubit rozmanitým krajinným rázem a také bohatstvím historických památek a slezské kultury.

dot.org.pl

ul. Świdnicka 44, Wrocław
telefon: + 48 71 793 97 22
e-mail: biuro@dot.org.pl

 

 

Opolská regionální turistická organizace (Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna)

Opolská regionální kulturní organizace (Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – OROT) se sídlem v Opoli se zabývá široce pojatou propagací Opolského vojvodství jak v tuzemsku tak v zahraničí. OROT provozuje Opolské informační centrum cestovního ruchu (Opolskie Centrum Informacji Turystycznej) a největší regionální portál o Opolsku www.visitopolskie.pl. K hlavním úkolům OROT patří: účast na událostech veletržního a výstavnického charakteru v tuzemsku i v zahraničí, vydavatelství, obstarávání studijních návštěv, management kulinární stezky Opolského vojvodství „Opolski Bifyj”, certifikace IT míst z regionu, realizace mezinárodních projektů a vedení skupiny turistických průvodců a delegátů.

www.orot.pl

ul. Żeromskiego 3,
45-053 Opole,
info@orot.pl
+48 77 44 12 521 

 

 

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj se nachází v severovýchodní části České republiky. Z více než jedné třetiny svých hranic v délce cca 210 km hraničí s Polskem. Sousedními kraji jsou kraje Liberecký, Středočeský a Pardubický. Na 4 759 km² zde žije více než půl milionu obyvatel. Území Královéhradeckého kraje tvoří pět okresů – Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

www.kr-kralovehradecky.cz
www.hkregion.cz

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
+420 495 817 111
posta@kr-kralovehradecky.cz 

 

 

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Moravian-Silesian Tourism s.r.o. je společnost založená Moravskoslezským krajem, jejímž hlavním úkolem je koordinace destinačního managementu a realizace marketingových aktivit v České republice i zahraničí za účelem posílení povědomí o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní destinaci pro trávení dovolené i kongresovou turistiku.

www.severnimorava.travel

Vítkovická 3335/15
702 00  Ostrava 
+420 603 148 617
info@mstourism.cz

 

 

Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu

Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu je vedoucí organizací destinačního managementu, regionální Convention Bureau a incomingová cestovní kancelář působící na území turistického regionu Střední Morava.

www.central-moravia.cz

Horní nám. 5
772 00 OLOMOUC
tel.: +420 775 609 488
info@central-moravia.cz

 

Sdružení gmin povodí Horní Odry (Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry)

Sdružení gmin povodí Horní Odry (Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry) je polská část Euroregionu Silesia. Naší hlavní činností je podpora přeshraniční spolupráce na polsko-českém příhraničí. Podporujeme rozvoj přeshraničního cestovního ruchu, spolupráci mezi školami a mládeží na obou stranách hranice, rozvoj kultury, vzdělávání a sportu na obou stranách své hranice, zajišťujeme prezentaci této oblasti a plníme také jiné úkoly, jimiž se snažíme přispět k realizaci cílů Evropské unie v oblasti evropské územní spolupráce.

www.euroregion-silesia.pl

ul. Batorego 7
47-400 Racibórz
piętro II lokal nr 1
piętro II lokal nr 3

tel./fax +48 32 415 64 94
tel./fax +48 32 415 30 95

e-mail: info@euroregion-silesia.pl 

 

Destinační společnost Východní Čechy

Klíčovou činností Destinační společnosti Východní Čechy je komunikace, koordinace a kooperace s veřejnými a soukromými subjekty v oblasti cestovního ruchu na území Pardubického kraje. Další její aktivitou je spolupráce s turistickými oblastmi, informačními centry, koordinace činnosti s ostatními kraji a agenturou CzechTourism. Destinační společnost Východní Čechy rovněž realizuje marketingové projekty na podporu cestovního ruchu v Pardubickém kraji, také se účastní veletrhů a propagačních akcí. Společně s agenturou CzechTourism pořádá famtripy a presstripy.

www.vychodnicechy.info

náměstí Republiky 12,
530 02 Pardubice
tel.: 466 030 412
e-mail: dsvc@vychodnicechy.info 

 

Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci „Olza” (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej “Olza”)

Sdružení se zabývá podporou místního rozvoje v oblasti polsko-českého příhraničí podél toku řek Olzy (Olše) a Visly. Sdružuje 17 samospráv z území Těšínského Slezska a jižní části Horního Slezska. Věnuje se tvorbě a propagaci turistických produktů. Shromažďuje a zpřístupňuje turistické informace a rovněž spolupracuje s odvětvím cestovního ruchu. Je reprezentantem polské strany Euroregionu Těšínské Slezsko. Podporuje přeshraniční spolupráci. Své úkoly realizuje prostřednictvím implementace vlastních projektů a podporou projektů jiných institucí.

www.olza.pl

Rynek 18
43-400 Cieszyn
tel.: +48 33 857 87 20
fax. +48 33 857 87 21
e-mail: biuro@olza.pl 

 

 

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) je organizací cestovního ruchu Olomouckého kraje. Sdružení vzniklo 19. 3. 1999. J-SCR usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality služeb cestovního ruchu v oblasti turistické destinace Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na odpovídající mezinárodní úrovni. Posláním naší organizace je sdružovat a prosazovat zájem svých členů v oblasti cestovního ruchu.

www.jeseniky.cz

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Kladská 1
787 01 Šumperk
+420 583 283 117
info@jeseniky.cz 

 

 

Sdružení „Region Beskydy” (Stowarzyszenie “Region Beskidy”)

Sdružení „Region Beskydy” (Stowarzyszenie "Region Beskidy") vzniklo v roce 2000, jeho členy jsou gminy a okresy (powiaty) z vojvodství: slezského a malopolského. Jeho cílem je koordinace aktivit souvisejících s integrací lokální polsko-česko-slovenské komunity Euroregionu Beskydy, stejně jako propagace turistické destinace Beskydy. Sdružení se účastní veletrhů zaměřených na cestovní ruch, realizuje projekty, jejichž cílem je zvýšit turistickou atraktivitu regionu a také tvorba nových turistických produktů. Sdružení má vliv na rozvoj Euroregionu Beskydy, a to realizací četných přeshraničních mikroprojektů.

www.euroregion-beskidy.pl

Ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl
tel.: +48 33 488 89 20

 

 

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. je společnost jejíž hlavním úkolem je koordinace destinačního managamentu a realizace marketingových aktivit a propagace cestovního ruchu v oblasti Těšínského Slezska.

www.regrada.cz

Družstevní 294
739 61 Třinec

Adresa pro doručování:
Nádražní 348

Tel.: +420 605 297 425
Tel.: +420 605 297 428

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020