Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia

Nápad na vytvoření „Stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia” vznikl v průběhu prací na  „Strategii rozvoje Euroregionu Silesia na léta 2014-2020”. Rozhodnuto bylo vytvořit turistický produkt  propagující atraktivity Euroregionu Silesia s využitím stávajících, ale i plánovaných rozhleden, objektů a vyhlídkových plošin. Po dokončení bude do projektu zařazeno více než 30 objektů; několik z nich můžeme obdivovat a využívat již dnes.

Doposud se nejvyšší vyhlídkový bod nachází na radniční věži v Głubczycích. Głubczycká radnice, jejíž kořeny sahají do 13. stol., byla v roce 1945 zcela zničena. V letech 2006-2008 byla postavena znovu; jedním z jejích charakteristických prvků se stala 33 metry vysoká věž. Další rozhlednou, která je činná na již stojícím objektu, je věž ve Włodzienině. Věž je pozůstatkem po gotickém hradním kostele, zcela zničeném během poslední války. Návštěvníci z ní mohou spatřit malebnou Głubczyckou náhorní rovinu (Płaskowyż Głubczycki), kostelní věže v Głubczycích, ba dokonce české Jeseníky. Novým objektem je rozhledna v blízkosti Hraničních meandrů Odry v Chałupkach. Je vysoká přes 27 metrů a na její vrchol vede 114 ocelových schodů. Po cestě nahoru si návštěvníci mohou vydechnout na dvou odpočivných plošinách, poslední plošina je na samotném vrcholu kryta střechou. Z výšky se nabízí výhled nejen na krásně meandrující řeku Odru. Jiným přírodním vyhlídkovým bodem je vyhlídková plošina v Arboretu Moravské brány v Ratiboři. Nachází se na svahu nad „Začarovanou zahradou”. Z ní je krásně vidět labyrint z živého plotu. Díváme-li se shora, můžeme spatřit jeho charakteristickou formu květu s pěti okvětními lístky, v každé roční době vypadající jinak. Nevšední vzhled má i rozhledna v Mszaně. Tématem této dvoupodlažní platformy jsou doly, které v současnosti nebo v minulosti byly ve gmině v provozu. Na prvním podlaží se nacházejí tabule s dějinami hornictví, na druhém podlaží platformy je umístěno 6 směrových tabulí s fotografiemi a popisem dolů. Další zajímavou vyhlídkou je plošina v Pogrzebieni. Z této originální konstrukce lze vidět Zlatohorskou vrchovinu, Moravskoslezské Beskydy a Těšínské Beskydy. Odsud můžeme také spatřit celé údolí řeky Odry s obcemi gmin: Lubomia, Krzyżanowice, Ratiboř a Krzanowice.

Vznikající „Stezka rozhleden a vyhlídkových plošin Euroregionu Silesia” již dnes nasvědčuje tomu, že půjde o neobvykle zajímavý způsob prezentace turistických atraktivit této části Slezska.

Fotogalerie

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020