Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wielikąt” w gminie Lubomia

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Wielikąt" to kompleks kilkunastu stawów hodowlanych położony pomiędzy miejscowościami Lubomia, Grabówka, Syrynia i Buków.

Rezerwat został utworzony w 1993 r. ze względu na spotykane tu ptaki wodne i błotne. Całość ma powierzchnię ponad 630 ha. Kompleks stawów w naturalnym otoczeniu stwarza unikatowe warunki dla bytowania i rozrodu ptactwa wodnego. Obszar jest także ważnym elementem korytarza ekologicznego i został zaliczony do najcenniejszych akwenów Górnego Śląska. W 2008 r. decyzją Ministra Środowiska „Wielikąt” został (wraz z leżącym po drugiej stronie Odry Lasem Tworkowskim) włączony do obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Na terenie kompleksu stwierdzono 226 gatunków ptaków, w tym wiele gatunków zagrożonych. Teren „Wielikąta” porastają też rzadkie rośliny. Groble, a także drogi dojazdowe porośnięte są starymi, nierzadko pomnikowymi drzewami. W 2003 r. na terenie rezerwatu utworzono ścieżkę dydaktyczną o długości 4 km, z siedmioma punktami obserwacyjnymi oraz pojedynczą platformą widokową zlokalizowaną w centralnej części stawów. Między stawami przebiega też ścieżka rowerowa.

Galeria

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020