Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich wraz z Parkiem Krajobrazowym oraz Pocysterskim Zespołem Klasztorno-Pałacowym (wraz z bazyliką) w Rudach

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich to park krajobrazowy o powierzchni prawie 500 km², na terenie którego znajduje się Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach.

Park obejmuje tereny od Odry na zachodzie po Orzesze i Woszczyce na wschodzie oraz od rzeki Bierawki na północy po Rybnik na południu. Obszar ten charakteryzuje się atrakcyjnością przyrodniczą związaną z zachowaną szatą rośliną i ukształtowaniem terenu oraz dużymi wartościami kulturowymi zapoczątkowanymi przez leśną i rybacką gospodarkę cystersów już w XIII w.

Największą wartością całego parku jest zespół klasztorno-pałacowy, na który składają się: gotycki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odnowione w ostatnich latach zabudowania średniowiecznego pocysterskiego klasztoru oraz dobudowana w XVIII w. barokowa część rezydencji pałacowej. Opactwo dostępne jest do zwiedzania, a wędrując po parku można skorzystać z wytyczonych ścieżek dydaktycznych.

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020